Շնորհակալություն

Ձեր հայտն ընդունված է: Հաստատման կոդը կուղարկվի ձեր նշված էլեկտրոնային հասցեին մեր կողմից վճարումը ստանալուց հետո:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

GreenCard խաղարկության մասնակցության դիմում-հայտը ներկայացնելուց հետո կրկին մի դիմեք: Մեկ անգամից ավել գրանցվելու դեպքում, ձեր դիմումը դուրս է մնում խաղարկությունից:Tell a Friend

Գրանցվել առցանց