Ծառայություններ Հայաստանում


Մեր նպատակն է մատուցել բարձրորակ ծառայություն թե՛ Հայաստանում, թե՛ դրա սահմաններից դուրս:

Հայաստանում՝
Առաջին փուլին մեր նպատակն է՝

 • Հավաքագրել դիմորդների ճշգրիտ տվյալները,
 • Տեղում լուսանկարել ստանդարտներին համապատասխան,
 • Ամբողջությամբ ստուգել ներկայացված տվյալները,
 • Կազմակերպել «Գրին քարտ»-ի խաղարկության ճշգրիտ գրանցումը,
 • Ապահովել դիմումների մուտքը ԱՄՆ վիզաների վիճակախաղի ծրագիր,
 • Տրամադրել գրանցման հաստատման կոդը,
 • Տեղեկացնել խաղարկության արդյունքների մասին:

Երկրորդ փուլին մեր նպատակն է՝

 • Մատուցել անվճար խորհրդատվություն,
 • Ամբողջությամբ հավաքագրել շահողների ներկայացված տվյալները,
 • Ճշգրիտ լրացնել տվյալները համապատասխան դիմումի մեջ,
 • Ստուգել դիմումը շահողի հետ,
 • Հետևել գործերի ընթացքին, տրամադրել ստույգ և ճշգրիտ տեղեկություն,
 • Մշտապես տեղեկացնել փոփոխությունների և նորությունների մասին:

Երրորդ փուլին մեր նպատակն է՝

 • Հաղթողներին ներկայացնել դեսպանատուն ներկայացվող փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը,
 • Ուղղորդել և կոորդինացնել դեպի համապատասխան վայրեր,
 • Կազմակերպել անհրաժեշտ փաստաթղթերի արագ, մատչելի թարգմանություն և նոտարական վավերացում/հաստատում,
 • Պատասխանել բոլոր հուզող հարցերին,
 • Կատարել հարցազրույցի պատրաստում:


#

Գրանցվել առցանց